Ministar:
Mladen Begić

 

ŽIVOTOPIS

Diplomirao na Fakultetu Filozofsko Humanističkih znanosti, Mostar, 2005.godine – diplomirani novinar
 
Dodatno obrazovanje
 • Zapovjedno-stožerna škola
 • Tečaj specijalističke obuke vojne  policije 
 
Radno iskustvo
 • Tvornica kružnih pila 1985-1991.god.
 • Zapovjednik voda 18.rujna 1991.godine do 01.travnja 1992.godine
 • Zapovjednik satnije 02.travnja 1992.godine do 01.ožujka 1993.godine
 • Zapovjednik bojne pukovnije  „Ante Bruno Bušić“ 02.ožujka 1993.godine  do 25.ožujka 1994.godine
 • Zapovjednik DPP 14 mjeseci u prekidima do 25.travnja 1995.godine
 • OPFOR bojna Livno 1996.godine
 • Zapovjedništvo 1HGZ Mostar načelnik odijela operacija G3 od 1997.godine do 2001.godine
 • SNS-FOSS-OSA od 2001.godine do 2007.godine
 • Vojnu karijeru završio u činu pukovnika, umirovljen 2007.godine
 • Ministar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ŽZH od 2010.godine do 2014.godine
 
Nagrade i priznanja
 • Spomenica Domovinskog rata
 • Red hrvatskog trolista
 • Ljuto Oluja-operacija


VIZIJA MINISTARSTVA

Stvaranje sustava u kojem će branitelji i članovi njihovih obitelji, obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja , kao subjekti u izjednačenim uvjetima i mogućnostima, biti tretirani tako da se i u radu i društvenom okružju uvažavaju njihove potrebe i poštuje njihovo dostojanstvo. 


DJELOKRUG Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na objedinjavanje i usklađivanje djelatnosti: revizija prvostupanjskih rješenja o pravima branitelja i članova njihovih obitelji; zaštite statusa i interesa sudionika domovinskog rata; brige za obitelji poginulih i nestalih, za ranjene i bolesne, stare i nemoćne veterane; pomoći djeci poginulih i nestalih – odgoj i školovanje, ostvarivanje materijalnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih potreba; suradnje s drugim nadležnim subjektima radi rješavanja materijalne i stambene problematike, radnih odnosa i ostalih prava svih kategorija stradalnika i članova obitelji; zajedničkog rješavanja i zaštite prava u sferi mirovinskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja i njihovog ostvarenja te općeg poboljšanja materijalnog položaja; usklađivanja djelatnosti radi izgradnje, uređenja i održavanja spomen obilježja, groblja branitelja i nevinih žrtava; suradnje s ostalim mjerodavnim tijelima i udrugama radi obavljanja navedenih poslova.
 

Aktivnosti:

Predsjednik Karate kluba „Široki“ Široki Brijeg

Predsjednik sabora „UNRO“ HVO FBIH 

 

Back to Top