Potrebno je da svi koji budu aplicirali obrate posebnu pažnju na obrasce putem kojih apliciraju te na uslove koji su propisani. I ove godine potpuno jednako mogu aplicirati i branitelji koji žive na području manjeg bh. entiteta.

Ove godine način apliciranja je drugačiji nego prethodnih, imajući u vidu da je usvojen Zakon o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, pa će tako svi razvojačeni branitelji pomoć u liječenju za oboljenja sa Liste oboljenja, koja je sastavni dio Pravilnika i obrasca, moći ostvariti putem posebnog obrasca koji je dostupan na web stranici Ministarstva a ne putem Javnog poziva. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje troškova po Zakonu ostvaruje isključivo razvojačeni branitelj i to za osobno liječenje ili liječenje članova uže obitelji. Članovima uže obitelji smatraju se roditelji, bračni partner i djeca koja žive u zajedničkom domaćinstvu sa razvojačenim braniteljem do navršene 25. godine života. Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje troškova liječenja podnosi razvojačeni  branitelj za sebe osobno ili za užeg člana obitelji a podnositelju zahtjeva financijska sredstva mogu se odobriti jednom u tijeku kalendarske godine za pomoć u liječenju oboljenja sa Liste oboljenja koja je dostupna na web stranici Ministarstva i obrascima.

Pravo na apliciranje za sredstva po Javnom pozivu za jednokratnu pomoć u  liječenju imaju članovi uže obitelji poginulih branitelja, umrlih ratnih vojnih invalida i umrlih dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja.

Zahtjev za ostvarivanje prava na troškove sprovoda razvojačenog branitelja po Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji može podnijeti član uže obitelji razvojačenog branitelja sa kojim je umrli živio u zajedničkom domaćinstvu u vrijeme smrti, najkasnije u roku od jedne godine od dana smrti razvojačenog branitelja. Članom uže obitelji u smislu ovog pravilnika smatraju se roditelji, bračni partner i djeca koja su živjela u zajedničkom domaćinstvu sa razvojačenim braniteljem do navršene 25 godine života. Zahtjev može podnijeti samo jedan član obitelji razvojačenih branitelja a ovo pravo ne mogu ostvariti članovi obitelji razvojačenog branitelja ukoliko su ga ostvarili po istom osnovu od županijskog ministarstva, nekog drugog državnog organa ili ustanove, kao i kod poslodavca kod kojeg su zaposleni.

Pravo na jednokratnu pomoć za sufinansiranje troškova sprovoda po Javnom pozivu imaju ratni vojni invalidi, članovi uže obitelji poginulih branitelja, dobitnici priznanja i odlikovanja, razvojačeni branitelji za slučaj smrti užeg člana obitelji, članovi uže obitelji za umrle članove uže obitelji ratnih vojnih invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i razvojačenih branitelja.

Na obrascima koji su dostupni putem službene web stranice Ministarstva navedeni su i dokumenti potrebni za apliciranje.

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU SREDSTAVA ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ U LIJEČENJU ČLANOVA UŽE OBITELJI POGINULIH BRANITELJA, OBITELJI UMRLIH RATNIH VOJNIH INVALIDA I OBITELJI UMRLIH DOBITNIKA NAJVEĆIH RATNIH PRIZNANJA I ODLIKOVANJA U 2020. GODINI

Javni poziv

Obrazac

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU JEDNOKRATNIH NOVČANIH POMOĆI ZA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA SPROVODA ZA PRIPADNIKE BRANITELJSKE  POPULACIJE IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BIH ZA 2020. GODINU

Javni poziv

obrazac


OBRASCI ZA RAZVOJAČENE BRANITELJE KOJI APLICIRAJU PO OSNOVU ZAKONA O RAZVOJAČENIM BRANITELJIMA

 ZAHTJEV ZA LIJEČENJE po Zakonu

ZAHTJEV ZA TROŠKOVE SPROVODA po Zakonu

Back to Top